Oldalak

2011. október 16., vasárnap

ERDÉLYI TEMPLOMOK - KIÁLLÍTÁS

Erdélyi templomok Válogatás a Néprajzi Múzeum grafikáiból, fényképeibőlKamarakiállítás, Rendező: Tasnádi Zsuzsanna2011. szeptember 17. - 2012. március 18.


„A kiállításra kerülő alkotások épített örökségünk egy-egy fontos helyszínét mutatják be: református, katolikus, unitárius, görög katolikus, ortodox templomokat, haranglábakat, kolostorokat a soknemzetiségű és sokvallású Erdélyből. Az 1890-1945 között készült akvarellek, tollrajzok, ceruzarajzok, külső és belső helyszíni felvételek, a dokumentálás és a művészi megörökítés eszközeivel élve, nemcsak a szakrális épületeket, hanem a hozzá tartozó közösséget, valamint a templomokban található berendezéseket, tárgyakat is megjelenítik. A dokumentálások nagy része a rajztanárok tevékenysége nyomán született, hiszen a 19. század második felétől a műemlékvédelmi és néprajzi anyag gyűjtői és feldolgozói főként közülük került ki, így például Huszka József, Telegdy Árpád, Szinte Gábor, Csete Balázs. Az alkotások másik részét grafikusok, festőművészek készítették, akik szintén a magyarság kulturális kincseinek megörökítéséért munkálkodtak. Hende Vince, Makoldy József, Bokros Ferenc művein és a rajztanárok munkáin keresztül Erdély különböző tájegységeire látogatunk, kalotaszegi, mezőségi és szilágysági fatemplomokat, székelyföldi vártemplomokat és szászföldi erődtemplomokat tekinthetünk meg. A korabeli levelekből, dokumentumokból jól látszik, hogy a Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztálya támogatta a helyszíni gyűjtéseket, így kerültek később a Néprajzi Múzeumba a kiállításban szereplő képek. Kevésbé ismert alkotókról van szó, műveik ritkán szerepelnek aukciós katalógusokban és árveréseken. Festményeik és a helyszínen készült grafikáik azonban arról tanúskodnak, hogy kellő hozzáértéssel és felkészültséggel, a dokumentálás (rajz, fotó, leírás) eszközeivel nagyon fontos művelődéstörténeti munkát végeztek el és hagyományoztak az utókorra.„
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése